Tình Hình là em đang dính một cây xiaomi.Việt hóa tiếng việt nhưng em không rành về tool 6.0 này.đang học hỏi mà mò hoài không ra được toàn báo lỗi.ae ai rành qua giúp e chút được không ạ.Thank all ae đã quan tâm.
Tình Hình là em đang dính một cây xiaomi.Việt hóa tiếng việt nhưng em không rành về tool 6.0 này.đang học hỏi mà mò hoài không ra được toàn báo lỗi.ae ai rành qua giúp e chút được không ạ.Thank all ae đã quan tâm.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]