lên google tìm rom tiếng việt hoài ko ra đành ngồi tập việt hóa vậy. link [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
các bạn dùng kingo root rùi chép file apk vào máy khởi động lại rùi thưởng thức
lên google tìm rom tiếng việt hoài ko ra đành ngồi tập việt hóa vậy. link [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
các bạn dùng kingo root rùi chép file apk vào máy khởi động lại rùi thưởng thức

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]