Repair boot LG P768 và một số dòng OPTIMUS 3D + LG PRADA bằng tool

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

đầu tiên
download driver, driver omap :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
lưu ý anh em đã cài driver cho LG trước đó thì nên gỡ bỏ hết để PC nhận đúng driver của OMAP nhé tiếp theo download tool fix ( cả 2 tool điều như nhau nhưng tool fastboot support cho P768)

fastboot
:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
tool fix 2.2 :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Sau khi cài xong driver, anh em giảii nén tool fix 2.2 ra chạy file start_fastboot,nhấn số 2 và enter,gỡ pin ra khỏi dt cắm vào máy tính,lúc đó tool báo: waiting for OMAP44xx device...,sau khi tool nhận ra máy sẽ xuất hiện dòng: wait_5 second... lập tức gắn pin vào máy. Khi tool chạy xong điện thoại sẽ tự khởi động vào fastboot.Tiếp tục gõ các dòng lện sau:


  • fastboot flash u-boot u-boot.img -> Enter
  • fastboot flash x-loader x-loader.img -> Enter
  • fastboot flash nv1 nv1.img -> Enter
  • fastboot flash nv2 nv2.img -> Enter
  • fastboot reboot -> Enter


Lúc đó dện thoại sẽ khởi động lại,anh em có thể vào recovery để wipe hay vào download mode để up KDZ Riêng tool fastboot thì dùng để vào fastboot của 1 số dòng máy mà tool fix chưa có,ngoài ra tool fast boot còn thông báo cho chúng ta tình trạng ổ cứng còn sống hay đã chết.mình đã test nên anh em yên tâm,Thanks anh em đọc bài

LINK VIP

copy và past google cho nhanh :

Drivers.zip (driver omap)
MobileDriver_S4981MAN37AP22_ML_WHQL_Ver_3.7.2.rar
Downgrade Bin 2.2 Fix Tool.rar
fastboot.zip
LGUnitedMobileDriver_S51MAN312AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 2.3.exe