file lùa vịt trên nền stock G3818ZMUANB1
mặc định ko có CH-PLAY add CH-PLAY ok

AE down về lượm lúa cho nhanh
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
PASS : G3818

tks Luan.nguyen và anh linhbs​


...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]