đã úp lại rom gôc nhưng vẫn thế.ai bít cách khắc phục giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]