khách khó quá ko chịu convert qua i9100,edit trên rom stock luôn,nguyên thủy sc-02c ,con này làm xong nhiều cái vui lắm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] dễ bị khùng với file contact

share cho anh em file nguyên thủy xài chơi:
link :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

pass:inbox hoặc yahoo...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]