[B]Galaxy AlPHA SM-G850A G850F VERSON 4.4.4

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

ĐÂY LÀ ROM FUll 4FILE PHIÊN BẢN MÁY RÀNH CHO THỊ TRƯỜNG MỸ

VERSON 4.4.4


[COLOR=#ff00ff]G850AUCU1ANH8_ATT1ANH8_v4.4.4_Repair_Firmware_FULL _4Files

[B][B]