[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

NẾU FLASH FILE FIRMWARE XONG KHÔNG CÓ SÓNG, FLASH FILE MODEM FIX SÓNG NHÉ VÀ HARDRESET LÀ CÓ SÓNG
LINK : FSHARE UPDATING , 4SHARED....FIX LINK LỖI ANH EM PM ĐT: 0942530334

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]