[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Dây là Stock Rom SamSung Galaxy Tab A SM-T280 - Rom rùng để cứu máy unbrich boot loop
khởi động không lên nguồn . máy rành cho thị trường . nga
Stock Rom SamSung Galaxy Tab A SM-T280

Thông tin bản rom

Model
Model name
Country : nga
Version :Android...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]