Samsung Galaxy Note 7 là chiếc điện thoại “yểu mệnh” trong lịch sử của Samsung do các lỗi về phần cứng. nhưng không thể phủ nhận một tính năng trên chiếc smartphone này được nhiều chuyên gia và người dùng đánh giá rất cao. Đó chính là nguyên nhân vì sao sau khi Samsung khai tử Samsung Galaxy Note 7 họ lại muốn đưa phần mềm trên smartphone này lên các sản phẩm khác.
>>>

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]