[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Đây là Rom Galaxy j7 SM-J700T Rom được Rùng để cứu máy bị -boot loop unbrick hoặc không khởi động
vào màn hình chính và các lỗi khác . máy rành cho thị trường mỹ (U.S.A .T-Mobile)
Thông Tin Rom

Model : SM-J700T
Model name:
Country : USA (T-Mobile)
Version : Android 6.0.1
Changelist : 7657606
Build date Mon, : 04 Apr 2016 10:47:30 +0000
Security Patch Level : 2016-04-02
Product code : TMB
PDA : J700TUVU1APD2
CSC : J700TTMB1APD2...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]