[B][COLOR=#0000ff]G930R4TYU2APD2_USC2APD2_USC_U.S_Cellular_6.0.1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

đây là Rom Galaxy s7 lte phiên bản Rành Cho thị trường mỹ Rom Rùng Để Cứu Máy Bị Brick
treo logo . lỗi ứng dụng đã rừng các lỗi phần mềm khác verson 6.0.1

[B]< G930R4TYU2APD2_USC2APD2_USC_U.S_Cellular_6.0.1_Rep air_Firmware_FULL_4Files