Thông Tin Về Bản Rom :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
* Việt Hóa tầm 99% trên nền N910TUVS2EPG2 (6.0.1) mới nhất. Fix Contact OK.
* Fix Boot Logo Khởi Động Như Quốc Tế.
* Đã được Add sẵn Root & TWRP Recovery tiện cho anh em nào thích vọc vạch.
* Xóa sạch các App thừa ko cần thiết. Đảm bảo bản Rom chạy ổn định, mượt, mát, ko hao Pin, các chức năng đã được test OK
* Rom được Build Tar, Flash...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thông Tin Về Bản Rom :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
* Việt Hóa tầm 99% trên nền N910TUVS2EPG2 (6.0.1) mới nhất. Fix Contact OK.
* Fix Boot Logo Khởi Động Như Quốc Tế.
* Đã được Add sẵn Root & TWRP Recovery tiện cho anh em nào thích vọc vạch.
* Xóa sạch các App thừa ko cần thiết. Đảm bảo bản Rom chạy ổn định, mượt, mát, ko hao Pin, các chức năng đã được test OK
* Rom được Build Tar, Flash...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]