anh em ai có rom gốc của a516 up lên cho e xin,chạy mấy file rồi vẫn không khả quan lên logo reset lại [IMG]http://*************/forum/images/smilies/66.gif[/IMG]. thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]