* Hỗ Trợ Full Tiếng Việt 100%.
* Rom Tar, Flash trực tiếp qua Odin tự mọi Nền, mọi ver.
* Ko nhảy Knox (0x0)
* Logo khởi động như Quốc Tế.
* Xóa sạch App nhà Mạng & các app rác không cần thiết.
* Kernel Stock, đảm bao máy chạy mượt & mát, ko lag giật & treo logo, bootloop trong quá trình sử dụng.
* Các tính năng sử dụng như Bản Quốc Tế 100%
* Add thanh bật tắt 2G/3G trên Status Bar.
* Support Update OTA.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
* Hỗ Trợ Full Tiếng Việt 100%.
* Rom Tar, Flash trực tiếp qua Odin tự mọi Nền, mọi ver.
* Ko nhảy Knox (0x0)
* Logo khởi động như Quốc Tế.
* Xóa sạch App nhà Mạng & các app rác không cần thiết.
* Kernel Stock, đảm bao máy chạy mượt & mát, ko lag giật & treo logo, bootloop trong quá trình sử dụng.
* Các tính năng sử dụng như Bản Quốc Tế 100%
* Add thanh bật tắt 2G/3G trên Status Bar.
* Support Update OTA.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]