- Cài Nạp Tiếng Việt Samsung Galaxy S7 G930T, S7 Edge G935T 6.0.1 ok
- Việt Hóa S7 G930T, S7 Edge G935T Trên Nền Rom Stock 6.0.1 Ổn Định
- Fix lổi S7 G930T, S7 Edge G935T không nhớ password wifi mỗi khi khởi động máy
-Fix lổi S7 G930T, S7 Edge G935T hiện chế độ bảo mật (Security) (đã tìm thấy mối đe dọa)
- Fix lổi S7 G930T, S7 Edge G935T hiện chế độ bảo mật (Security Lookout)

+ Root Samsung Galaxy S7 T-mobile G930T
+ Root Samsung Galaxy S7 Sprint G930P
+ Root Samsung Galaxy S7 AT&T G930A
+...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Cài Nạp Tiếng Việt Samsung Galaxy S7 G930T, S7 Edge G935T 6.0.1 ok
- Việt Hóa S7 G930T, S7 Edge G935T Trên Nền Rom Stock 6.0.1 Ổn Định
- Fix lổi S7 G930T, S7 Edge G935T không nhớ password wifi mỗi khi khởi động máy
-Fix lổi S7 G930T, S7 Edge G935T hiện chế độ bảo mật (Security) (đã tìm thấy mối đe dọa)
- Fix lổi S7 G930T, S7 Edge G935T hiện chế độ bảo mật (Security Lookout)

+ Root Samsung Galaxy S7 T-mobile G930T
+ Root Samsung Galaxy S7 Sprint G930P
+ Root Samsung Galaxy S7 AT&T G930A
+...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]