Free Xóa Tài Khoản Google Samsung 2016

Bước 1: Các bạn tải và cài đặt Realterm terminal tại đây : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Bước 2: Bỏ sim còn tiền vào máy
Bước 3: Làm theo video hướng dẫn
( lệnh làm trong video là at+creg?\r\n và atd123456789;\r\n thay số 123456789 bằng số điện thoại của bạn)
Bước 4: Đăng nhập tài khoản google bằng app Quick shortcut maker. Xong ấn back đến màn hình đăng nhập, đợi khá lâu là xong.
Link...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Free Xóa Tài Khoản Google Samsung 2016

Bước 1: Các bạn tải và cài đặt Realterm terminal tại đây : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Bước 2: Bỏ sim còn tiền vào máy
Bước 3: Làm theo video hướng dẫn
( lệnh làm trong video là at+creg?\r\n và atd123456789;\r\n thay số 123456789 bằng số điện thoại của bạn)
Bước 4: Đăng nhập tài khoản google bằng app Quick shortcut maker. Xong ấn back đến màn hình đăng nhập, đợi khá lâu là xong.
Link...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]