như tiêu đề em nhận cây htc M8 treo logo.vào fastboot chạy rom stock dạng ruu.exe thì toàn báo lỗ.đã chạy ver mới nhất.lần đầu tiên up rom htc nên vẫn chưa hiểu lắm.mong các bác giúp đỡ.em cám ơn.đây là thông tin máy mong các bác giúp
C:\adb>Fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.12.20.1211
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 4.17.605.5
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
như tiêu đề em nhận cây htc M8 treo logo.vào fastboot chạy rom stock dạng ruu.exe thì toàn báo lỗ.đã chạy ver mới nhất.lần đầu tiên up rom htc nên vẫn chưa hiểu lắm.mong các bác giúp đỡ.em cám ơn.đây là thông tin máy mong các bác giúp
C:\adb>Fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.12.20.1211
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 4.17.605.5
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]