Tình trạng:
- Đang xài hiện thông báo khóa mạng, mất tín hiệu sóng
- Yêu cầu mở nhanh/lấy ngay
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thực hiện:
Unlock Unlock roẹt roẹt tốc độ cao
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Gọi test và trả máy cho khách...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tình trạng:
- Đang xài hiện thông báo khóa mạng, mất tín hiệu sóng
- Yêu cầu mở nhanh/lấy ngay
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thực hiện:
Unlock Unlock roẹt roẹt tốc độ cao
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Gọi test và trả máy cho khách...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]