LG G4 LS991 Không Vào Được Download Mode Fix Thành Công

✓ Máy dùng bình thường và có root sẵn,nhưng ko thể vào download để cài Rom.
✓ Cách fix: Giải nén TOT hoặc KDZ,nạp các Partitions (Liên quan đến boot )...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
LG G4 LS991 Không Vào Được Download Mode Fix Thành Công

✓ Máy dùng bình thường và có root sẵn,nhưng ko thể vào download để cài Rom.
✓ Cách fix: Giải nén TOT hoặc KDZ,nạp các Partitions (Liên quan đến boot )...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]