LG G4 F500L Unbrick EMMC Thành Công
Khách up Rom Android 6.0 Marshmallow bị Brick,không nhận Drive gì,máy không tín hiệu gì luôn.
Unbrick EMMC thành công,Repair IMEI trùng Tem theo máy....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
LG G4 F500L Unbrick EMMC Thành Công
Khách up Rom Android 6.0 Marshmallow bị Brick,không nhận Drive gì,máy không tín hiệu gì luôn.
Unbrick EMMC thành công,Repair IMEI trùng Tem theo máy....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]