Tình hình e có con lg l80 mã d380, dán te, lge VN
vấn đề nó là hiện tại bị tèo, chỉ còn nhận cáp báo Qcomm 9008, ngoài ra tối thui, đã thử qua QPST nhưng báo lỗi "divice time out". Cao nhân nào đã gặp và giải quyết qua em nó xin chỉ giáo và cũng xin giải đáp thắc mắc giúp em ạ. Chân Thành cảm ơn mọi ý kiến góp ý.
sdt 01656218785
zalo 0978637804
Tình hình e có con lg l80 mã d380, dán te, lge VN
vấn đề nó là hiện tại bị tèo, chỉ còn nhận cáp báo Qcomm 9008, ngoài ra tối thui, đã thử qua QPST nhưng báo lỗi "divice time out". Cao nhân nào đã gặp và giải quyết qua em nó xin chỉ giáo và cũng xin giải đáp thắc mắc giúp em ạ. Chân Thành cảm ơn mọi ý kiến góp ý.
sdt 01656218785
zalo 0978637804

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]