e xài để unlock con máy xperia qua usb mà nó báo not supported .
hỏi manager product thì nó cứ bảo check lại driver mà ko đc.
tài khoản còn 1 credit ,
bác nào rảnh xem giúp e qua teamviewer với .
thank trước ak
e xài để unlock con máy xperia qua usb mà nó báo not supported .
hỏi manager product thì nó cứ bảo check lại driver mà ko đc.
tài khoản còn 1 credit ,
bác nào rảnh xem giúp e qua teamviewer với .
thank trước ak

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]