Thấy AE bị tình trạng máy mất đèn màn hình không biết nguyên nhân hoặc đã biết nguyên nhân nhưng vẫn chưa tìm được cách khắc phục, dưới đây mình xin chia sẻ mọi người cách khắc phục tình trạng bị mất đèn màn hình trên dòng sony đơn giản nhất Z Ultra D6802, Z C6603 C6602 L36H, Z1 C6902 C6903 L39H Compact, Z2 C6502 6503 L50U L50W L50T. Z3 Z3V Compact C6616 C6653 C6652, M4 AQUA, Z5 ... Mọi người làm theo hình tương tự với các dòng máy sony khác nhé!!! [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thấy AE bị tình trạng máy mất đèn màn hình không biết nguyên nhân hoặc đã biết nguyên nhân nhưng vẫn chưa tìm được cách khắc phục, dưới đây mình xin chia sẻ mọi người cách khắc phục tình trạng bị mất đèn màn hình trên dòng sony đơn giản nhất Z Ultra D6802, Z C6603 C6602 L36H, Z1 C6902 C6903 L39H Compact, Z2 C6502 6503 L50U L50W L50T. Z3 Z3V Compact C6616 C6653 C6652, M4 AQUA, Z5 ... Mọi người làm theo hình tương tự với các dòng máy sony khác nhé!!! [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]