trinh việt hóa android 5.xx còn gà,việt hóa toàn báo lỗi,khách lại giục quá nên post nhờ ae rảnh giúp với,xin cảm ơn a nhiều
oppo r7plus
adnroid 5.0
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
trinh việt hóa android 5.xx còn gà,việt hóa toàn báo lỗi,khách lại giục quá nên post nhờ ae rảnh giúp với,xin cảm ơn a nhiều
oppo r7plus
adnroid 5.0
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]