e có con huawei 5.1 việt hóa lỗi setting,danh bạ và tin nhan.mong mọi người giúp đỡ.thanks all![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
e có con huawei 5.1 việt hóa lỗi setting,danh bạ và tin nhan.mong mọi người giúp đỡ.thanks all![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]