nhận máy i8552 sạc không báo gì .các anh có sơ đồ sạc giúp em.em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]