tình trạng máy khởi động lên hình androi,em đã reset bằng phím vẫn vậy.nhờ a/e giúp đỡ.thanks all!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]