Như tiu đề mình úp con máy đang chạy 5.1.1 ok lên 7.1.1 thì nó chạy 60>70 % là báo lổi 3194.có aer nào rảnh qua giúp mình 1 tay ạ.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]