như tiêu đề máy mới bán cho khách ,bảo ko dùng được cứ tự tắt nguồn,thóa pin lắp lại bật lại lên.có ai gặp wa cho em xin giải pháp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]