như tiêu đề e nhận khách cây 6300 bò pin vào thì sáng đèn bên hông .kẹp nguồn đủ bsi cũng sáng đèn bên hông.kẹp chân đỏ vào + chân đen - và bsi thì lên nguồn bình thường .loay hoay từ sáng tới jo chưa được ae nào làm qua pan này rùi xin giúp e với đã kiềm tra đường bsi và ap vco ap vio ok nhưng vẫn không được .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]