File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Rom Oppo F1 Plus (X9009) flashtool oke

File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…

DOWNLOAD: (Link google drive)


[LIST][*] (1,4G) [I]