Sau khi đưa ra bản mod cài offline một số ACE đã cài và phản ánh bị lỗi "Không tìm thấy thông tin điện thoại trên đĩa" dẫn đến tình trạng mặc dù tải firmware full về bỏ vào rồi thì vẫn không thể flash, tool chỉ hiện info máy thôi. Sau khi tốn vài viên panadol thì mình cũng tìm thấy giải pháp.

Link bản fix [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Link bản tich hợp offline và fix...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]