Cũ nhưng thấy nhiều ace hỏi
Ko để 4th boot nhé,để sẽ lỗi như 1 trong hình
Để 12th boot như 2 để được 3 nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]