Tool này unlock mở mạng Nokia Lumia WP 8.0 & 8.1 mà không cần box hay Best Dongle.
Tool này trả phí chứ không miễn phí và mình chỉ thông tin đến các ACE chứ ko có bất kỳ 1 link quảng cáo nào ở đây.Các model support AE có thể check phía dưới:
Support Model:


Lumia 435 RM-1070, RM-1071

Lumia 520 RM-913, RM-914, RM-915

Lumia 521 RM-917

Lumia 525 RM-998

Lumia 530 RM-1017, RM-1018, RM-1019

Lumia 532 RM-1034

Lumia 535 RM-1089, RM-1090, RM-1091, RM-1092...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]