Mình nhận con R1001 treo logo, đã flash file flashtool bình thường hay flash ok thì máy chỉ rung dài, màn hình đen thui.
Nghe nói con R1001 này có 2 loại V1 và V2, mong ae ai còn lưu file v2 up lên giúp mình để cứu em nó.
Cám ơn ae rất nhiều

Mình nhận con R1001 treo logo, đã flash file flashtool bình thường hay flash ok thì máy chỉ rung dài, màn hình đen thui.
Nghe nói con R1001 này có 2 loại V1 và V2, mong ae ai còn lưu file v2 up lên giúp mình để cứu em nó.
Cám ơn ae rất nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]