Nhận máy khách trong tình trạng khóa mật khẩu hard reset không đc nên em bụp ngay file mt6755 thế là xịt luôn, chỉ rung chứ không lên. E đã thử file 6750 nhưng cũng vẫn báo lỗi tương tự. Có cao nhân nào có kinh nghiệm chia sẻ được không ạ? Không thì inbox báo giá kèo này cho e cũng đc ạ. E cảm ơn.

Nhận máy khách trong tình trạng khóa mật khẩu hard reset không đc nên em bụp ngay file mt6755 thế là xịt luôn, chỉ rung chứ không lên. E đã thử file 6750 nhưng cũng vẫn báo lỗi tương tự. Có cao nhân nào có kinh nghiệm chia sẻ được không ạ? Không thì inbox báo giá kèo này cho e cũng đc ạ. E cảm ơn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]