như tiêu đề em nhận máy bảo hành cho khách.tình trạng khách bảo cắm sạc 1 lúc máy nóng ran lên xong mất nguồn.em tháo máy ra kẹp dòng thì chạm thẳng vbat.sờ mãi k thấy con nào nóng.main sạch k rơi nước.e k chuyên iphone nên lên 4r tham khảo ý kiến mong ae giúp.em cám ơn
như tiêu đề em nhận máy bảo hành cho khách.tình trạng khách bảo cắm sạc 1 lúc máy nóng ran lên xong mất nguồn.em tháo máy ra kẹp dòng thì chạm thẳng vbat.sờ mãi k thấy con nào nóng.main sạch k rơi nước.e k chuyên iphone nên lên 4r tham khảo ý kiến mong ae giúp.em cám ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]