như trên tiêu đề đã nêu,mình gặp em ip 5 khi gọi đi lúc thì vài giây sau mới hiện ra calling,lúc thì cứ trơ trơ ..gọi tới có rung chuông nhưng khi nghe thì mất cả loa trong,loa ngoài và mic..đã restore,thay cụm cáp sạc không hết..ae ai đã qua pan này xin được chỉ giáo..chân thành cảm ơn
như trên tiêu đề đã nêu,mình gặp em ip 5 khi gọi đi lúc thì vài giây sau mới hiện ra calling,lúc thì cứ trơ trơ ..gọi tới có rung chuông nhưng khi nghe thì mất cả loa trong,loa ngoài và mic..đã restore,thay cụm cáp sạc không hết..ae ai đã qua pan này xin được chỉ giáo..chân thành cảm ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]