như tiêu đề em nhận cây ip4 sạc không báo gì.tháo ra thì thợ trước đã làm con Q2 mất hết chân trên main.không thể câu 3 chân lại với nhau nữa.còn một chân giữa.bác nào có sơ đồ câu giúp đỡ em với ạ.em cám ơn
như tiêu đề em nhận cây ip4 sạc không báo gì.tháo ra thì thợ trước đã làm con Q2 mất hết chân trên main.không thể câu 3 chân lại với nhau nữa.còn một chân giữa.bác nào có sơ đồ câu giúp đỡ em với ạ.em cám ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]