Tình hình làm em có con s6 G920F do up rom bị bay mất ime tìm quang máy mà ko thấy chỗ nào có ghi ime nên không nhớ ime là gì. các bác có cách nào khôi phục lại ime ko chỉ giúp em với!!! em cám ơn các bác nhiều
Tình hình làm em có con s6 G920F do up rom bị bay mất ime tìm quang máy mà ko thấy chỗ nào có ghi ime nên không nhớ ime là gì. các bác có cách nào khôi phục lại ime ko chỉ giúp em với!!! em cám ơn các bác nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]