Thông Tin Về Bản Rom :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
* Việt Hóa tầm 99% trên nền N915TUVU2DPE3 (6.0.1) mới nhất. Fix Contact OK. Fix Boot Logo Khởi Động Như Quốc Tế.
* Đã được Add sẵn Root (Super Su v2.74) & CWM Recovery 6.0.5.1, tiện cho anh em nào thích vọc vạch.
* Xóa sạch các App nhà mạng T-Mobile & các App thừa ko cần thiết. Đảm bảo bản Rom chạy ổn định, mượt, mát, ko hao Pin, các chức năng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thông Tin Về Bản Rom :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
* Việt Hóa tầm 99% trên nền N915TUVU2DPE3 (6.0.1) mới nhất. Fix Contact OK. Fix Boot Logo Khởi Động Như Quốc Tế.
* Đã được Add sẵn Root (Super Su v2.74) & CWM Recovery 6.0.5.1, tiện cho anh em nào thích vọc vạch.
* Xóa sạch các App nhà mạng T-Mobile & các App thừa ko cần thiết. Đảm bảo bản Rom chạy ổn định, mượt, mát, ko hao Pin, các chức năng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]