I.Giới thiệu :
SAMSUNG S6 EDGE SC-04G
Việt Hóa & Fix Lỗi OK.
* Rom được Việt Hóa tầm trên nền Stock SC04GOMS1BQA1 Nhất hiện tại.
* Xóa sạch App nhà Mạng & Các app thừa không cần thiết.
* CH Play cài App OK.
* Rom hoạt động mượt mà, ổn định, ko hao Pin, Các chức năng đã được Test OK.
* Rom 4 file
* Build Tar, Flash an toàn qua Odin.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
II.Hình ảnh :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
I.Giới thiệu :
SAMSUNG S6 EDGE SC-04G
Việt Hóa & Fix Lỗi OK.
* Rom được Việt Hóa tầm trên nền Stock SC04GOMS1BQA1 Nhất hiện tại.
* Xóa sạch App nhà Mạng & Các app thừa không cần thiết.
* CH Play cài App OK.
* Rom hoạt động mượt mà, ổn định, ko hao Pin, Các chức năng đã được Test OK.
* Rom 4 file
* Build Tar, Flash an toàn qua Odin.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
II.Hình ảnh :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]