SamSung Galaxy Note 5 Sprint
SM-N920P 6.0.1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thông Tin :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Model : SM-N920P
Ver 6.0.1
PDA: N920PVPS3BPK1
Đánh vào tâm lý người dùng và anh em cửa hàng thích sự ổn định nên hôm nay ra mắt rom này
Rom Build trên nền stock không tùy chỉnh sâu nên giử nguyên độ ổn định của stock...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
SamSung Galaxy Note 5 Sprint
SM-N920P 6.0.1

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thông Tin :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Model : SM-N920P
Ver 6.0.1
PDA: N920PVPS3BPK1
Đánh vào tâm lý người dùng và anh em cửa hàng thích sự ổn định nên hôm nay ra mắt rom này
Rom Build trên nền stock không tùy chỉnh sâu nên giử nguyên độ ổn định của stock...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]