combination cho j7 prime G610M
up qua Odin3 v3.12.3
comment cho e tí điểm sẽ có link vào inbox
combination cho j7 prime G610M
up qua Odin3 v3.12.3
comment cho e tí điểm sẽ có link vào inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]