mình thay cụm bo loa khác thấy loa to hơn,xin các bác có cách nào câu kéo trên bo mạch như ảnh để loa thoại to hơn không?cảm ơn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]