em ở huế có con nokia 1320 bị lỗi ERROR: Unable to find a bootable option. Ai có cách gì hoặc nơi sửa chữa tại huế thì giúp em với. Thank ae nhiều
em ở huế có con nokia 1320 bị lỗi ERROR: Unable to find a bootable option. Ai có cách gì hoặc nơi sửa chữa tại huế thì giúp em với. Thank ae nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]