tình trạng lắp sim vào không có dich vụ gì cả chỉ lên mạng 3g gọi không được ,không chén được ime vậy xin file rom chạy lại phần mềm ae ai có cho e nhá ,cám ơn ae nhiều[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]