Tải về và giải nén cài đặt flashtool-0.9.23.1-windows.exe xong, sau đó chép file x10flasher.jar theo đường dẫn c:\flashtool

Lưu ý: không dùng flashtool cho C4 và C5 nếu không máy sẽ bị Brick .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tải về và giải nén cài đặt flashtool-0.9.23.1-windows.exe xong, sau đó chép file x10flasher.jar theo đường dẫn c:\flashtool

Lưu ý: không dùng flashtool cho C4 và C5 nếu không máy sẽ bị Brick .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]