- Máy mở nguồn rung liên tục do lỗi EMMC
-Không up rom được bằng SP Flashtool
-Sau khi repair emmc done up rom SP FLashtool ok hết
Do trình em còn kém nên phải tháo máy câu dây nha .Nghe đồn có cao thủ làm không cần tháo máy gì đó cái này em xin thưa là em không biết gì hết , ai đó đừng chém em tội nghiệp nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Máy mở nguồn rung liên tục do lỗi EMMC
-Không up rom được bằng SP Flashtool
-Sau khi repair emmc done up rom SP FLashtool ok hết
Do trình em còn kém nên phải tháo máy câu dây nha .Nghe đồn có cao thủ làm không cần tháo máy gì đó cái này em xin thưa là em không biết gì hết , ai đó đừng chém em tội nghiệp nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]